II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C97-C97 Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
C97 Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
Inne:
  • (W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)