II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
 • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
 • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M972, M974 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C96.0 Choroba Letterera-Siwego
Obejmuje:
 • Nielipidowa:siatkowica
 • Nielipidowa:siatkowico-śródbłonkowica
C96.1 Histiocytoza złośliwa
Obejmuje:
 • Histiocytarna siatkowica szpikowa
C96.2 Guz złośliwy z komórek tucznych
Nie obejmuje:
 • białaczka z komórek tucznych (C94.3)
 • mastocytoza (skórna) (Q82.2)
Obejmuje:
 • Mięsak z komórek tucznych
 • Złośliwa:mastocytoma
 • Złośliwa:mastocytoza
C96.3 Prawdziwy chłoniak histiocytarny
C96.7 Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C96.9 Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony