II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
 • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
 • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C94 Inne białaczki określonego rodzaju
Nie obejmuje:
 • białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1)
 • białaczkowa siatkowico-śródbłonkowica (C91.4)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C94.0 Ostra czerwienica i erytroleukemia
Obejmuje:
 • Choroba Di Guglielmo
 • Ostra szpikowa erytroleukemia
C94.1 Przewlekła czerwienica
Obejmuje:
 • Choroba Heilmeyera-Schönera
C94.2 Ostra białaczka megakarioblastyczna
Obejmuje:
 • Białaczka:megakarioblastyczna (ostra)
 • Białaczka:megakariocytowa (ostra)
C94.3 Białaczka z komórek tucznych
C94.4 Ostra szpikowica uogólniona
C94.5 Ostre zwłóknienie szpiku
C94.7 Inne określone białaczki
Obejmuje:
 • Białaczka z komórkami mięsaka limfatycznego