II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
 • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
 • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M9593, M9595, M967-M968 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C83.0 Z małych komórek (rozlany)
Inne:
 • Chłoniak nieziarniczy: Z małych komórek (rozlany)
C83.1 Z małych komórek z wpuklonym jądrem (rozlany)
Inne:
 • Chłoniak nieziarniczy: Z małych komórek z wpuklonym jądrem (rozlany)
C83.2 Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany)
Inne:
 • Chłoniak nieziarniczy: Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany)
C83.3 Z dużych komórek (rozlany)
Inne:
 • Chłoniak nieziarniczy: Z dużych komórek (rozlany)
Obejmuje:
 • Mięsak siateczkowokomórkowy
C83.4 Immunoblastyczny (rozlany)
Inne:
 • Chłoniak nieziarniczy: Immunoblastyczny (rozlany)
C83.5 Limfoblastyczny (rozlany)
Inne:
 • Chłoniak nieziarniczy: Limfoblastyczny (rozlany)
C83.6 Niezróżnicowany (rozlany)
Inne:
 • Chłoniak nieziarniczy: Niezróżnicowany (rozlany)
C83.7 Guz Burkitta
C83.8 Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych
C83.9 Rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony