II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C76-C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
Obejmuje:
  • Nowotwór złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
  • Proces złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
  • Rak mnogi o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
  • Rak o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
  • Rakowatość o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
  • Umiejscowienie pierwotne nieznane
  • Uogólniony:nowotwór złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
  • Uogólniony:proces złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
  • Wyniszczenie nowotworowe