II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C76-C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C77 Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
Nie obejmuje:
 • nowotwór złośliwy węzłów chłonnych określony jako pierwotny (C81-C87)
C77.0 Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
Obejmuje:
 • Węzły chłonne nadobojczykowe
C77.1 Węzły chłonne wewnątrz klatki piersiowej
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne wewnątrz klatki piersiowej
C77.2 Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej
C77.3 Węzły chłonne kończyny górnej i pachy
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne kończyny górnej i pachy
Obejmuje:
 • Węzły chłonne piersiowe
C77.4 Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny
C77.5 Węzły chłonne wewnątrz miednicy
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne wewnątrz miednicy
C77.8 Węzły chłonne mnogich regionów
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne mnogich regionów
C77.9 Węzły chłonne, nieokreślone
Inne:
 • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne, nieokreślone