II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C76-C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C77 Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
Nie obejmuje:
  • nowotwór złośliwy węzłów chłonnych określony jako pierwotny (C81-C87)
C77.0 Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
Inne:
  • Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy: Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
Obejmuje:
  • Węzły chłonne nadobojczykowe