II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C51-C58 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
Obejmuje:
  • skóra żeńskich narządów płciowych
C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C53.0 Błona śluzowa kanału szyjki macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Błona śluzowa kanału szyjki macicy
C53.1 Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
C53.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
  • [Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
C53.9 Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone