II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C30-C39 Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • międzybłoniak (C45.-)
Obejmuje:
 • ucho środkowe
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
Nie obejmuje:
 • międzybłoniak (C45.-)
C38.0 Serce
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Serce
Nie obejmuje:
 • duże naczynia (C49.3)
Obejmuje:
 • Osierdzie
C38.1 Śródpiersie przednie
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Śródpiersie przednie
C38.2 Śródpiersie tylne
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Śródpiersie tylne
C38.3 Śródpiersie, część nieokreślona
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Śródpiersie, część nieokreślona
C38.4 Opłucna
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Opłucna
C38.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie serca, śródpiersia i opłucnej
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie serca, śródpiersia i opłucnej
 • [Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]