II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C76-C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
  • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
  • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
  • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C97-C97 Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu