I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Nie obejmuje:
 • choroba Reitera (M02.3)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia
Nie obejmuje:
 • stany sklasyfikowane w kategorii A74.-
 • wywołane przez Chlamydia:noworodkowe:zapalenie płuc (P23.1)
 • wywołane przez Chlamydia:noworodkowe:zapalenie spojówek (P39.1)
 • wywołany przez Chlamydia ziarniniak (A55)
Obejmuje:
 • zakażenia przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia trachomatis
A56.0 Zakażenie dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
Obejmuje:
 • Wywołane przez Chlamydia:zapalenie cewki moczowej
 • Wywołane przez Chlamydia:zapalenie pęcherza moczowego
 • Wywołane przez Chlamydia:zapalenie sromu i pochwy
 • Wywołane przez Chlamydia:zapalenie szyjki macicy
A56.1 Zakażenie otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
Obejmuje:
 • Wywołane przez Chlamydia:choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet (N74.4)
 • Wywołane przez Chlamydia:zapalenie jądra (N51.1)
 • Wywołane przez Chlamydia:zapalenie najądrza (N51.1)
A56.2 Zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia, nieokreślone
A56.3 Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydia
A56.4 Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydia
A56.8 Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia