I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Nie obejmuje:
 • choroba Reitera (M02.3)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
A51 Kiła wczesna
A51.0 Kiła pierwotna narządów płciowych
Obejmuje:
 • Wrzód pierwotny kiłowy BNO
A51.1 Kiła pierwotna odbytu
A51.2 Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3 Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
Obejmuje:
 • Kiłowe:bielactwo (L99.8)
 • Kiłowe:kłykciny płaskie błon śluzowych
 • Kiłowe:łysienie (L99.8)
 • Kłykciny płaskie
A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
Obejmuje:
 • Kiłowa wtórna:limfadenopatia
 • Kiłowe wtórne:choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet (N74.2)
 • Kiłowe wtórne:patologie gałki ocznej NGI (H58.8)
 • Kiłowe wtórne:zapalenie mięśni (M63.0)
 • Kiłowe wtórne:zapalenie okostnej (M90.1)
 • Kiłowe wtórne:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01)
 • Kiłowe wtórne:zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (H22.0)
A51.5 Kiła wczesna utajona
Inne:
 • (Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca mniej niż dwa lata od zakażenia.)
A51.9 Kiła wczesna, nieokreślona