Rhinocort

postać
Aerozol do nosa, zawiesina wodna, 32 lub 64 mikrogramy
substancja czynna
Budesonidum
opakowanie
Pojemnik z ciemnego szkła zawierający 10 ml zawiesiny (120 dawek) zaopatrzony w pompkę dozującą i aplikator donosowy, w tekturowym pudełku.
producent
AstraZeneca AB (Szwecja)