AA Badania laboratoryjne i inne
S Bakteriologia
S01 Bacillus cereus Antygen enterotoksyny
S03 Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny)
S05 Bordetella pertussis Przeciwciała IgA
S07 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG
S09 Bordetella pertussis Przeciwciała IgM
S11 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)
S13 Bordetella pertussis IgA/ toksyna
S15 Bordetella pertussis IgG/ toksyna
S17 Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)
S19 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)
S21 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)
S23 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający
S25 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)
S27 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający
S29 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)
S31 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM - test potwierdzający
S33 Borrelia afzelli Przeciwciała IgG
S35 Borrelia afzelli Przeciwciała IgM
S37 Borrelia Przeciwciała (całkowite)
S39 Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)
S41 Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)
S43 Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)
S45 Brucella Przeciwciała (całkowite)
S47 Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia
S49 Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)
S51 Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)
S53 Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)
S55 Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)
S59 Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)
S61 Chlamydia Przeciwciała IgG
S63 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)
S65 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)
S67 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)
S69 Chlamydia trachomatis Antygen
S71 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)
S73 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)
S75 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM
S77 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM
S79 Chlamydia trachomatis DNA
S80 Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen
S81 Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B
S82 Clostridium difficile Antygen
S83 Clostridium difficile DNA toxyn A i B
S84 Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny
S85 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna
S86 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)
S87 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG
S88 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)
S89 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)
S90 Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG
S91 Coxiella burnetii IgA
S92 Coxiella burnetii IgM
S93 Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen
S94 Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała
S95 Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)
S96 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)
S97 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)
S98 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)
S99 Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna