AA Badania laboratoryjne i inne
O Chemia kliniczna 6
O01 Przeciwciała przeciw limfocytom
O03 Przeciwciała przeciw mielinie
O05 Przeciwciała przeciw mitochondriom
O07 Przeciwciała przeciw neutrofilom
O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
O11 Przeciwciała przeciw płytkom krwi
O12 Identyfikacja alloprzeciwciał
O13 Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny
O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny
O17 Przeciwciała przeciw retikulinie
O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
O19 Przeciwciała przeciw tyreotropinie
O21 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
O22 Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
O23 Receptory hormonów sterydowych
O24 Receptor IL2
O25 Reduktaza glutationu
O26 Receptor IL6
O27 Renina
O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
O31 Selen (Se)
O32 Somatomedyna C (IGF-1)
O33 Serotonina
O35 Sód (Na)
O37 Syntaza uroporfirynogenu
O39 Szczawian
O41 Testosteron
O43 Transferyna
O45 Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem
O47 Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)
O49 Triglicerydy
O51 Trijodotyronina całkowita (TT3)
O53 Trijodotyronina odwrotna (rT3)
O55 Trijodotyronina wolna (FT3)
O59 Troponina I
O61 Troponina T
O63 Trypsyna
O65 Tyreoglobulina
O67 Tyroksyna całkowita (TT4)
O69 Tyroksyna wolna (FT4)
O73 Uroporfiryny
O75 Wapń zjonizowany (Ca2+)
O77 Wapń całkowity (Ca)
O79 Wazopresyna (ADH)
O81 Witamina A
O83 Witamina B12
O85 Witamina C (kwas askorbinowy)
O87 Witamina D - 1, 25 OH
O89 Witamina D - 24, 25 OH
O91 Witamina D - 25 OH
O92 Wolne kwasy tłuszczowe
O93 Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
O95 Żelazo (Fe)