AA Badania laboratoryjne i inne
I Chemia kliniczna 1
I01 Acetooctan
I03 Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)
I05 Adrenalina
I07 Aktywność reninowa osocza (ARO)
I09 Albumina
I11 Albumina glikowana
I13 Aldolaza
I15 Aldosteron
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT)
I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna
I23 Amoniak
I25 Amylaza
I27 Amylaza trzustkowa
I29 Amyloid
I31 Androstendion
I33 Androsteron
I34 Angiotensyna I
I35 Angiotensyna II
I37 Anhydraza węglanowa
I39 α-1-Antychymotrypsyna (ACT)
I41 Antygen CA 125 (CA125)
I43 Antygen CA 15-3 (CA15-3)
I45 Antygen CA 19-9 (CA19-9)
I47 Antygen CA 549
I49 Antygen CA 72-4 (CA72-4)
I51 Antygen CYFRA 21-1
I53 Antygen karcynoembrionalny (CEA)
I55 Antygen polipeptydowy (TPA)
I57 Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
I59 Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)
I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
I63 Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
I65 α-1-Antytrypsyna
I67 Apolipoproteina B
I69 Apolipoproteina E, izotypy
I71 Apolipoproteina AI
I73 Apolipoproteina AII
I74 Apolipoproteina E, fenotyp
I75 Arginaza
I77 Białko całkowite
I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
I81 Białko C-reaktywne (CRP)
I82 Białko S-100
I83 Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)
I84 Białko PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A
I85 Białko wiążące retinol (RBP)
I86 Białko – immunofiksacja
I87 Bilirubina bezpośrednia
I89 Bilirubina całkowita
I90 Bilirubina delta
I91 Bilirubina pośrednia
I93 Biotynidaza
I95 Ceruloplazmina
I97 Chlorek(Cl)
I99 Cholesterol całkowity