AA Badania laboratoryjne i inne
F Wirusologia
F01 Adenovirus Antygen
F03 Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA)
F05 Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG)
F07 Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM)
F09 Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM)
F11 Astrovirus Antygen
F13 Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciała
F15 Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65
F17 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA)
F19 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
F21 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
F22 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność
F23 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
F24 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
F25 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM
F26 Cytomegalovirus (CMV) DNA
F27 Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA)
F28 Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM)
F29 Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG)
F30 HTLV1 Antygen
F31 HTLV 1/2 Antygen
F32 HTLV 1/2 Przeciwciała
F33 Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG)
F34 Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM)
F35 Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała
F36 Rotavirus Antygen
F37 Rotavirus/ Adenovirus Antygen
F38 Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA
F39 Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG)
F40 Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM)
F41 Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM)
F42 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG
F43 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM
F44 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA
F45 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG
F46 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM
F47 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA
F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
F49 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)
F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM
F51 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM)
F52 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM
F53 Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
F54 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
F55 Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne
F56 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
F57 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA)
F58 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG
F59 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo)
F60 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM
F61 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo)
F62 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM)
F63 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA)
F64 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG)
F65 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM)
F66 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG)
F67 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo)
F68 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA)
F69 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM
F70 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo)
F71 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM)
F72 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM)
F73 Wirus Influenza A Antygen
F74 Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
F75 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
F76 Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
F77 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
F78 Wirus Influenza B Antygen
F79 Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
F80 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
F81 Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
F82 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
F83 Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen
F84 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG)
F85 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM)
F86 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM)
F87 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24
F88 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo)
F89 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite
F90 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)
F91 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
F92 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA
F93 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus)
F94 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG)
F95 Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM)
F96 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG)
F97 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM)
F98 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG
F99 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM)