99 Inne zabiegi nieoperacyjne
99.5 Inne szczepienia ochronne
99.59 Inne szczepienia i wszczepienia
Nie obejmuje:
  • Wstrzyknięcie gammaglobulin (99.14)
  • Wstrzyknięcie immunoglobuliny rh (99.11)
  • Immunizacja przy alergii (99.12)
  • Immunizacja w chorobach autoimmunizacyjnych (99.13)