99 Inne zabiegi nieoperacyjne
99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych
Obejmuje:
 • Wstrzyknięcia lub wlewy o działaniu miejscowym lub ogólnym wykonywane podskórnie, domięśniowo, dożylnie
Uwagi:
 • Użyj dodatkowego kodu na: Wstrzyknięcie do: sutka (85.92) kaletki (82.94, 83.96) jamy otrzewnowej (54.97) dooponowe (03.92) stawu (76.96, 81.92) nerki (55.96) wątroby (50.94) gałki ocznej (16.91) inne miejsce - patrz odpowiednie kody Wlew/Płukanie: BNO (39.97) dojelitowy (46.95, 46.96) nerkowy (55.95) wątrobowy (50.93) całego ciała (39.96)
99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej
Nie obejmuje:
 • Szczepienia (99.31 – 99.59)
 • Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego do: przełyku (42.33)
 • Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego do: hemoroidów (49.42)
 • Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego do: żył (39.92)
 • podanie czynnika neuroprotekcyjnego (99.75)
 • wstrzyknięcie lub wlew BNP peptydu natriuretycznego typu B (00.13)
 • Wstrzyknięcie lub wlew nesiritidu (00.13)
 • wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego (99.20)
 • Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej (99.10)