96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie
96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje
96.21 Rozszerzanie przewodu czołowo-nosowego
96.22 Rozszerzanie odbytnicy
96.23 Rozszerzanie zwieracza odbytu
96.24 Rozszerzanie i zabiegi w zakresie sztucznego odbytu jelitowego (enterostomii)
96.25 Terapeutyczne rozciągnięcie pęcherza moczowego
96.26 Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy
96.27 Ręczne odprowadzenie przepukliny
96.28 Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
96.29 Odprowadzenie wgłobienia przewodu pokarmowego
Nie obejmuje:
  • Śródbrzuszne manipulacje na jelicie, nie określone (46.80)
  • Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe
  • Oziębianie przez chłodzenie żołądka
  • Hipotermia przez chłodzenie żołądka
  • Krioterapia żołądka
Uwagi:
  • Pod kontrolą fluoroskopową
  • Za pomocą wlewu dojelitowego pod kontrolą radiologiczną
  • Pod kontrolą ultrasonograficzną
  • Za pomocą wlewu dojelitowego pod ciśnieniem
  • Za pomocą powietrza pod ciśnieniem