89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne
Nie obejmuje:
  • Badanie fizykalne (89.7)
89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary
Nie obejmuje:
  • Pomiar wymiarów ciała (93.07)
  • Badania kardiologiczne (89.41-89.69)
  • Fotografia dna oka (95.11)
  • Pomiary długości kończyn (93.06)
Uwagi:
  • Elektroneurografia
  • Elektromiografia (igłowa)
  • Elektrostymulacyjna próba męczliwości
  • Elektromiografia pojedynczego włókna mięśniowego (SFEMG)
  • Elektrofizjologiczne testy wysiłkowe