89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta
Obejmuje:
  • Poradę lekarską, wizytę domową, poradę lekarską specjalistyczną, konsultację (także poza poradnią), asystę do operacji
89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia
Obejmuje:
  • Poradę profilaktyczną, promocję zdrowia, bilans zdrowia, wizytę patronażową, badanie przesiewowe, badanie pracownicze, grupę dyspanseryjną, badanie kierowców
89.02 Porada lekarska, inne
Obejmuje:
  • Wydanie orzeczenia lekarskiego, ratownictwo medyczne
89.03 Porada, personel pomocniczy
Obejmuje:
  • Poradę - usługę psychologa, terapeuty, logopedy
89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej
89.05 Opieka pielęgniarki lub położnej - wizyta domowa
89.06 Opieka paliatywna