88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.3 Inne badania rtg
88.33 Inne zdjęcie RTG układu kostnego
Nie obejmuje:
  • Badanie rtg: kości kończyn i miednicy (88.21-88.29)
  • Badanie rtg: twarzy, głowy, szyi, czaszki (87.11-87.17)
  • Badanie rtg: kręgosłupa (87.21-87.29)
  • Badanie rtg: żeber/mostka/obojczyków (87.43)