85 Operacje w zakresie piersi
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
 • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
 • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii
85.0 Mastotomia
Nie obejmuje:
 • Aspiracja z gruczołu piersiowego (85.91)
 • Usunięcie wszczepu (85.94)
85.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie piersi
85.2 Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersi
Nie obejmuje:
 • Mastektomia (85.41-85.48)
 • Jednostronna/obustronna pomniejszająca plastyka sutków (85.31-85.32)
85.3 Pomniejszająca plastyka sutka z podskórną mammektomią
85.4 Mastektomia
85.5 Powiększająca plastyka piersi
Nie obejmuje:
 • Jednostronna/ obustronna podskórna mammektomia/ wszczep (85.33, 85.35)
85.6 Mastopeksja
85.7 Całkowita rekonstrukcja piersi
85.8 Inne naprawcze i plastyczne operacje piersi
Nie obejmuje:
 • Powiększająca plastyka piersi (85.50-85.54)
 • Całkowita rekonstrukcja piersi (85.7)
 • Jednostronna/obustronna pomniejszająca plastyka piersi (85.31-85.32)
85.9 Inne operacje w zakresie piersi