85 Operacje w zakresie piersi
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii
85.8 Inne naprawcze i plastyczne operacje piersi
Nie obejmuje:
  • Powiększająca plastyka piersi (85.50-85.54)
  • Całkowita rekonstrukcja piersi (85.7)
  • Jednostronna/obustronna pomniejszająca plastyka piersi (85.31-85.32)