85 Operacje w zakresie piersi
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii
85.2 Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersi
Nie obejmuje:
  • Mastektomia (85.41-85.48)
  • Jednostronna/obustronna pomniejszająca plastyka sutków (85.31-85.32)