85 Operacje w zakresie piersi
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
  • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii
85.0 Mastotomia
Nie obejmuje:
  • Aspiracja z gruczołu piersiowego (85.91)
  • Usunięcie wszczepu (85.94)