84 Inne zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego
84.0 Amputacja kończyny górnej
Nie obejmuje:
  • Rewizja kikuta po amputacji (84.3)
84.1 Amputacja kończyny dolnej
Nie obejmuje:
  • rewizja kikuta po amputacji (84.3)
84.2 Replantacja kończyny
84.3 Rewizja kikuta po amputacji
Nie obejmuje:
  • Amputacja kończyny górnej/dolnej/inne (84.00-84.19, 84.91)
84.4 Wszczep lub dopasowanie protezy kończyny
84.5 Wszczepienie innych urządzeń lub substancji do układu mięśniowo-szkieletowego
Nie obejmuje:
  • wprowadzenie urządzenia protetycznego (nie unieruchamiającego) krążka międzykręgowego (84.60 - 84.69)
84.6 Wymiana krążka międzykręgowego
Obejmuje:
  • artroplastykę stawu kręgosłupa bez zespolenia, z wprowadzeniem sztucznej protezy krążka międzykręgowego
84.7 Dodatkowe kody zewnętrznych urządzeń stabilizujących
Uwagi:
  • Zakoduj także każdą pierwotną procedurę: założenia zewnętrznego urządzenia stabilizującego 78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17- 78.19)
  • Zakoduj także każdą pierwotną procedurę: nastawienie złamania i zwichnięcia (79.00-79.89)
84.8 Rekonstrukcja w obrębie ręki lub stopy
84.9 Inne zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego
Nie obejmuje:
  • ręczna korekcja deformacji mięśniowo-kostnej (93.25-93.29)