84 Inne zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego
84.7 Dodatkowe kody zewnętrznych urządzeń stabilizujących
Uwagi:
  • Zakoduj także każdą pierwotną procedurę: założenia zewnętrznego urządzenia stabilizującego 78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17- 78.19)
  • Zakoduj także każdą pierwotną procedurę: nastawienie złamania i zwichnięcia (79.00-79.89)
84.73 Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji
Nie obejmuje:
  • urządzenie lub system jednopłaszczyznowy (84.71)
  • pierścieniowo-prętowe urządzenia lub systemy (84.72)
Uwagi:
  • Hybrydowy system wykorzystujący urządzenia jednopłaszczyznowe i pierścieniowo-prętowe