82 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Obejmuje:
  • Zabiegi na: rozcięgnie
  • Zabiegi na: błonie maziowej kaletki i pochewce ścięgnistej
  • Zabiegi na: pochewce ścięgnistej
82.0 Operacja na mięśniu, ścięgnie i rozcięgnie dłoniowym
82.1 Przecięcie mięśnia, ścięgna i powięzi ręki
82.2 Wycięcie zmiany mięśnia, ścięgna i powięzi ręki
82.3 Inne wycięcie tkanek miękkich ręki
Nie obejmuje:
  • Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej (86.21-86.3)
Uwagi:
  • Zakoduj także każdy przeszczep skóry (86.61-86.62, 86.73)
82.4 Szycie mięśnia, ścięgna i powięzi ręki
82.5 Przeszczep mięśnia i ścięgna ręki
82.6 Rekonstrukcja kciuka
Obejmuje:
  • Przeniesienie palca w pozycję kciuka
Uwagi:
  • Zakoduj także każdą amputację w celu przeszczepienia palca (84.01, 84.11)
82.7 Zabiegi plastyczne w zakresie ręki z przeszczepu lub wszczepu
82.8 Inne zabiegi plastyczne w zakresie ręki
82.9 Inne zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Nie obejmuje:
  • Zabiegi diagnostyczne tkanek miękkich, łącznie z ręką - inne (83.21-83.29)