82 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Obejmuje:
  • Zabiegi na: rozcięgnie
  • Zabiegi na: błonie maziowej kaletki i pochewce ścięgnistej
  • Zabiegi na: pochewce ścięgnistej
82.9 Inne zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Nie obejmuje:
  • Zabiegi diagnostyczne tkanek miękkich, łącznie z ręką - inne (83.21-83.29)
82.91 Uwolnienie zrostów ręki
Nie obejmuje:
  • Uwolnienie kanału nadgarstka (04.43)