82 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Obejmuje:
  • Zabiegi na: rozcięgnie
  • Zabiegi na: błonie maziowej kaletki i pochewce ścięgnistej
  • Zabiegi na: pochewce ścięgnistej
82.3 Inne wycięcie tkanek miękkich ręki
Nie obejmuje:
  • Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej (86.21-86.3)
Uwagi:
  • Zakoduj także każdy przeszczep skóry (86.61-86.62, 86.73)
82.33 Wycięcie ścięgna ręki - inne
Nie obejmuje:
  • Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki (82.29)
  • Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki (82.21)