78 Inne operacje w obrębie kości, z wyjątkiem kości twarzy
Nie obejmuje:
  • Zabiegi w zakresie zatok nosa (22.00-22.9)
  • Zabiegi w zakresie kości twarzy (76.01-76.99)
  • Nacięcie i wycięcie struktur stawowych (80.00-81.99)
  • Zabiegi w zakresie nosa (21.00-21.99)
  • Zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych (01.01-02.99)
78.0 Przeszczep kości
Nie obejmuje:
  • Zabiegi wydłużania kości (78.30-78.39)
78.03 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości
Uwagi:
  • zakoduj także każde wycięcie kości w celu jej przeszczepienia (77.70-77.79)
78.030 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - nieokreślone miejsce
78.031 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.032 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość ramienna
78.033 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.034 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.035 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica
78.036 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - rzepka
78.037 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.038 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.039 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - inne (kręgi)