71 Operacje w zakresie sromu i krocza
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
71.0 Nacięcie sromu i krocza
71.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie sromu
71.2 Zabiegi w zakresie gruczołów Bartholina
71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
Nie obejmuje:
 • Biopsja sromu (71.11)
 • Operacja przetoki sromu lub krocza (71.72)
Uwagi:
 • Wyizolowanie gruczołu Skene'go
71.4 Operacja łechtaczki
71.5 Radykalne wycięcie sromu
Uwagi:
 • Zaznaczyć także: każde równoczesne wycięcie węzłów chłonnych (40.3,40.5)
71.6 Inne zabiegi wycięcia sromu
71.7 Zabiegi naprawcze w zakresie sromu i krocza
Nie obejmuje:
 • Zeszycie sromu i krocza (75.691)
 • Zabieg naprawczy dna miednicy (75.692)
 • Zabieg naprawczy krocza (75.693)
 • Zabieg naprawczy pochwy (75.694)
 • Zabieg naprawczy sromu (75.695)
 • Wtórne zeszycie nacięcia krocza (75.696)
71.8 Operacje sromu - inne
Nie obejmuje:
 • Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia (98.23)
 • Usunięcie tamponady sromu (97.75)
 • Wymiana tamponady lub drenu sromu (97.26)
71.9 Operacje żeńskich narządów płciowych - inne