70 Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
70.9 Inne operacje w zakresie pochwy i zagłębienia odbytniczo-maciczego
70.91 Operacje pochwy - inne
Nie obejmuje:
 • Wprowadzenie błony antykoncepcyjnej (96.17)
 • Wprowadzenie tamponu (96.14)
 • Wprowadzenie innego pesarium (96.18)
 • Założenie czopka (96.49)
 • Wycięcie błony wewnątrzpochwowej (97.73)
 • Usunięcie ciała obcego (98.17)
 • Usunięcie tamponu (97.75)
 • Usunięcie innego pesarium (97.74)
 • Wymiana błony antykoncepcyjnej (97.24)
 • Wymiana tamponu (97.26)
 • Wymiana pesarium (97.25)
 • Poszerzenie pochwy (96.16)
 • Płukanie pochwy (96.44)
70.92 Operacje zatoki Douglasa - inne