70 Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)