70 Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
70.7 Inne zabiegi naprawcze pochwy
Nie obejmuje:
 • Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych (70.13)
 • Zeszycie rozdarcia powstałego w czasie porodu (75.69)
 • Zeszycie pochwy w czasie amputacji szyjki macicy (67.04)
70.71 Szycie rozdarcia pochwy
70.72 Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej
70.73 Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej
70.74 Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych
70.75 Operacja innych przetok pochwowych
Nie obejmuje:
 • Operacja przetoki odbytniczo-pęcherzowo-pochwowej (57.83)
 • Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej (56.84)
 • Operacja przetoki cewkowo-pochwowej (58.43)
 • Operacja przetoki maciczno-pochwowej (69.42)
 • Operacja przetoki pęcherzowo-szyjkowo-pochwowej (57.84)
 • Operacja przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej (57.83)
 • Operacja przetoki pęcherzowo-moczowodowo-pochwowej (56.84)
 • Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej (57.84)
70.76 Zeszycie błony dziewiczej
70.77 Podwieszenie i umocowanie pochwy
Obejmuje:
 • Promontofiksacja - umocowanie do promontorium, suspensja sakrospinalna - umocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych
70.79 Inna operacja naprawcza pochwy