70 Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
70.3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy i zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.31 Wycięcie błony dziewiczej
70.32 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zatoce Douglasa
Nie obejmuje:
  • Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego (70.23)
70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
Nie obejmuje:
  • Biopsja pochwy (70.24)
  • Wycięcie drogą pochwową przetoki pochwowo-odbytniczej lub pochwowoesiczej lub pochwowo-jelitowej (70.72-70.75)