69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
69.0 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy
Nie obejmuje:
  • Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy (69.51-69.59)
  • wyłyżeczkownie macicy po porodzie
69.1 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
Nie obejmuje:
  • Biopsja więzadła macicy (68.14)
Uwagi:
  • Inne wycięcie albo zniszczenie tkanek macicy i struktur podtrzymujących
69.2 Operacje aparatu zawieszającego macicę
69.3 Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69.4 Zabiegi naprawcze macicy
Nie obejmuje:
  • świeżego rozdarcia macicy w czasie porodu (75.50-75.52)
69.5 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
Nie obejmuje:
  • Regulacja miesiączki przez odessanie zawartości macicy (69.6)
69.6 Usunięcie treści miesiączkowej lub regulowanie cyklu miesiączkowego poprzez ten zabieg
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym
Nie obejmuje:
  • Rozszerzenie lub nacięcie szyjki macicy w czasie porodu (73.1, 73.93)