68 Nacięcie, wycięcie oraz niektóre zabiegi diagnostyczne macicy i struktur otaczających
68.0 Nacięcie macicy
Nie obejmuje:
 • Nacięcie macicy w celu przerwania ciąży (74.91)
Uwagi:
 • Nacięcie macicy z usunięciem zaśniadu groniastego
68.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie macicy i struktur podtrzymujących
68.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy
68.3 Niecałkowite wycięcie macicy drogą brzuszną
68.4 Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne wycięcie jajowodów i jajników 65.3..-65.6
68.5 Wycięcie macicy drogą pochwową
Uwagi:
 • Zaznaczyć także: wycięcie jajowodów i jajników (65.31-65.64)
 • Zaznaczyć także: operacje obniżenia przedniej i tylnej ściany pochwy (70.50-70.52)
 • Zaznaczyć także: plastykę dna miednicy (70.79)
68.6 Radykalne wycięcie macicy drogą brzuszną
Nie obejmuje:
 • wytrzewienie miednicy (68.8)
Uwagi:
 • Zaznaczyć także: każde równoczesne wycięcie węzłów chłonnych (40.3,40.5)
 • Zaznaczyć także: usunięcie jajowodów i jajników (65.61-65.64)
68.7 Radykalne wycięcie macicy drogą pochwową
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczesne: Wycięcie węzłów chłonnych 40.3, 40.5)
 • Zakoduj także każde jednoczesne: Usunięcie jajowodów i jajników (65.61-65.64)
68.8 Wytrzewienie miednicy małej
Uwagi:
 • Wycięcie jajników, jajowodów, macicy, pochwy, pęcherza moczowego i cewki moczowej razem z wycięciem esicy i odbytnicy
 • Zaznaczyć także: każde równoczesne wytworzenie sztucznego odbytu (46.11-46.13)
 • Zaznaczyć także: wycięcie węzłów chłonnych (40.3,40.5)
 • Zaznaczyć także: zmiany sposobu odpływu moczu (56.51-56.79)
68.9 Inny i nie wyszczególniony zabieg wycięcia macicy
Nie obejmuje:
 • Wycięcie macicy drogą brzuszną wszystkie sposoby (68.31-68.39, 68.4, 68.6)
 • Drogą pochwową wszystkie sposoby (68.51, 68.59, 68.7)
Uwagi:
 • Hysterektomia BNO