68 Nacięcie, wycięcie oraz niektóre zabiegi diagnostyczne macicy i struktur otaczających
68.6 Radykalne wycięcie macicy drogą brzuszną
Nie obejmuje:
  • wytrzewienie miednicy (68.8)
Uwagi:
  • Zaznaczyć także: każde równoczesne wycięcie węzłów chłonnych (40.3,40.5)
  • Zaznaczyć także: usunięcie jajowodów i jajników (65.61-65.64)