66 Zabiegi w zakresie jajowodów
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
66.3 Inne obustronne zniszczenie lub zamknięcie jajowodów
Nie obejmuje:
  • Obustronne endoskopowe zniszczenie jajowodów (66.21-66.29)
Obejmuje:
  • Zmiażdżenie jedynego jajowodu