66 Zabiegi w zakresie jajowodów
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
66.2 Obustronne endoskopowe zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodów
Obejmuje:
  • Obustronne zmiażdżenie lub zamknięcie jajowodów drogą: wziernikowania zagłębienia odbytniczomacicznego
  • Obustronne zmiażdżenie lub zamknięcie jajowodów drogą: wziernikowania macicy
  • Obustronne zmiażdżenie lub zamknięcie jajowodów drogą: laparoskopii
  • Obustronne zmiażdżenie lub zamknięcie jajowodów drogą: peritoneoskopii
  • Obustronne zmiażdżenie lub zamknięcie jajowodów drogą: endoskopowego zniszczenia jedynego jajowodu