64 Zabiegi i operacje prącia
Obejmuje:
 • Operacje: ciał jamistych
 • Operacje: żołędzi
 • Operacje: napletka
64.9 Inne zabiegi i operacje męskich narządów płciowych
64.91 Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
64.92 Nacięcie prącia
64.93 Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
64.94 Dopasowanie zewnętrznej protezy prącia
Uwagi:
 • Inna proteza prącia
64.95 Niehydrauliczna proteza prącia
Nie obejmuje:
 • Dopasowanie zewnętrznej protezy prącia (64.94)
 • Wszczepienie/wymiana hydraulicznej protezy prącia (64.97)
 • Operacja naprawcza prącia - inne (64.43-64.49)
 • Ten zabieg związany z: uformowaniem (64.43)
 • Ten zabieg związany z: rekonstrukcją (64.44)
Uwagi:
 • Wszczepienie półsztywnej protezy do ciał jamistych
64.96 Usunięcie wewnętrznej protezy prącia
Uwagi:
 • Usunięcie bez wymiany niehydraulicznej protezy prącia
64.97 Hydrauliczna proteza prącia
Nie obejmuje:
 • Dopasowanie zewnętrznej protezy prącia (64.94)
 • Wszczepienie/wymiana niehydraulicznej protezy prącia (64.95)
 • Inne operacje naprawcze prącia (64.43-64.49)
64.98 Inne operacje prącia
Nie obejmuje:
 • Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia (98.19)
 • Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia (98.24)
 • Rozciągnięcie napletka (99.95)
64.99 Inne operacje męskich narządów płciowych
Nie obejmuje:
 • Pobranie nasienia do sztucznego zapłodnienia (99.96)