60 Zabiegi i operacje gruczołu krokowego (stercza) i pęcherzyków nasiennych
Nie obejmuje::
  • Radykalne usunięcie pęcherza (57.71)
Obejmuje:
  • Operacje w obrębie tkanki okołosterczowej
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77) Zakoduj także: Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego - inne (88.759)
60.1 Zabiegi diagnostyczne stercza i pęcherzyków nasiennych
60.11 Przezskórna, igłowa biopsja stercza
60.12 Otwarta biopsja stercza
60.13 Przezskórna biopsja pęcherzyków nasiennych
60.14 Otwarta biopsja pęcherzyków nasiennych
60.15 Biopsja tkanek okołosterczowych
60.18 Inne zabiegi diagnostyczne stercza i tkanek okołosterczowych
Nie obejmuje:
  • Badanie mikroskopowe materiału ze stercza (91.31-91.39)
  • Badanie rtg stercza (87.92)
60.19 Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie pęcherzyków nasiennych
Nie obejmuje:
  • Badanie mikroskopowe materiału z pęcherzyków nasiennych (91.31-91.39)
  • Badanie rtg nasieniowodów z użyciem środka cieniującego (87.91)
  • Badanie rtg stercza/nasieniowodów - inne (87.92)