59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Nie obejmuje:
  • Nieoperacyjne usunięcie urządzenia wprowadzonego w celach leczniczych (97.61-97.69)
59.95 Kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami)
Nie obejmuje:
  • Przezskórna przetoka nerkowa z kruszeniem kamieni (55.04)
  • Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzwalanymi pozaustrojowo (ESWL)(98.51)