59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Nie obejmuje:
  • Nieoperacyjne usunięcie urządzenia wprowadzonego w celach leczniczych (97.61-97.69)
59.91 Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
Nie obejmuje:
  • Biopsja tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej (59.21)
59.92 Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
59.93 Wymiana cewnika w ureterostomii
Nie obejmuje:
  • Nieoperacyjne usunięcie cewnika z cystostomii (97.62)
59.94 Wymiana cewnika w cystostomii
Nie obejmuje:
  • Nieoperacyjne usunięcie cewnika z cystostomii (97.63)
59.95 Kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami)
Nie obejmuje:
  • Przezskórna przetoka nerkowa z kruszeniem kamieni (55.04)
  • Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzwalanymi pozaustrojowo (ESWL)(98.51)
59.99 Zabiegi i operacje w zakresie układu moczowego - inne
Nie obejmuje:
  • Wstrzyknięcie leku do dróg moczowych (96.49)
  • Płukanie dróg moczowych (96.45-96.48)