59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
59.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej
59.21 Biopsja tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej
Nie obejmuje:
  • Mikroskopowe badanie materiału z tkanki okołonerkowej (91.21-91.29)
  • Mikroskopowe badanie materiału z tkanki okołopęcherzowej (91.31-91.39)
  • Badanie mikroskopowe materiału z przestrzeni zaotrzewnowej (91.11 – 91.19) nieklasyfikowane gdzie indziej
  • Zdjęcie rtg przestrzeni zaotrzewnowej (88.14-88.16)