57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
  • Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29, 59.91-59.92)
  • Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
57.4 Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego
57.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
  • Przezcewkowa biopsja pęcherza moczowego (57.33)
  • Przezcewkowe wycięcie przetoki pęcherzowej (57.83 – 57.84)