56 Operacje moczowodu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56.7 Inne zespolenie lub przetoka moczowodu
Nie obejmuje:
  • Zespolenie moczowodowo-miedniczkowe (55.86)
56.71 Odprowadzenie moczu do jelita
Nie obejmuje:
  • Zewnętrzna przetoka moczowodowo-jelitowo-skórna (56.51)
Uwagi:
  • Zakoduj każdą jednoczesną przetokę jelita grubego (46.10-46.13)